Samenstelling en eindredactie:
Hanneke Prins - Roozen (Jacobaschool)

Adviezen:
Marjo Berendsen (Cultureel Erfgoed Noord-Holland), Jaap Verschoor en Anja Kroon (Historische Vereniging Heemstede Bennebroek), Hans Krol (historicus), Lenie 't Hooft - van der Linden.

Regie, opnamen en montage:
André Rooijmans, Atelier Ignatia, Haarlem

Het project ‘Leerlijnen Cultureel erfgoed Heemstede’ is tot stand gekomen met financiële steun van de provincie Noord-Holland en het ministerie van OCW in het kader van Actieplan Cultuurbereik 2005-2008 Hoord Holand.

Het project kwam tot stand in samenwerking met de Vereniging Oud Heemstede Bennebroek.

 

DVD Adriaan Pauw

In opdracht van het Heemsteeds basisonderwijs is in het kader van erfgoededucatie een educatief videoprogramma van circa 20 minuten ontwikkeld over het leven en de betekenis van Adriaan Pauw (1585 – 1653) voor Nederland en Heemstede in het bijzonder.
Hoofdstukken: inleiding over Heemstede nu en vroeger, de familie Pauw, Adriaan Pauw als vredestichter (Vrede van Munster) en Pauw als 'Heer van Heemstede'.

De DVD met daarop het gehele videoprogramma met keuzemenu voor de verschillende hoofdstukken is nog verkrijgbaar. Zie pagina winkel voor de mogelijkheden.